USER LEVEL
AFTERKLASS มาพร้อมกับความสนุกที่มากขึ้น
เพราะเรามี User Level ที่จะแบ่งน้องๆ ตาม Level
และมีการแข่งขันกันใน Level ของตัวเอง โดยที่สมาชิกของ AFTERKLASS
จะมีทั้งหมด 5 Level แบ่งตามการเข้ามาเล่นบนเว็บไซต์
และเกม AFTERKLASS City
เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ น้องก็จะอยู่ใน Level Rookie โดยอัตโนมัติ ซึ่งการที่อัพ Level นั้น
จะต้องทำ Mission ในเว็บไซต์ AFTERKLASS และเกม AFTERKLASS City ดังนี้

Mission in

WWW.AFTERKLASS.COM

Profile
กรอกข้อมูลส่วนตัวในหน้า Profile
(กรอกครบ = 1 คะแนน)
Share Content
แชร์บทความใน AFTERKLASS ลง Social Media เช่น Facebook, Twitter
(1 Share = 1 คะแนน)
Create Content
สร้างบทความใน AFTERKLASS และได้รับการ approved อ่านกติกาได้ที่นี่
https://www.afterklass.com/post/detail/2039
(1 Content = 1 คะแนน)
Workshop
สามารถเลือกที่จะมาเข้าร่วม Workshop หรือ ดูวิดีโอ Workshop ย้อนหลัง
(1 ครั้ง = 1 คะแนน)
Donation Box
บริจาค Koins ขั้นต่ำ 100 Koins หรือ Gold ขั้นต่ำ 5,000 Gold ในเว็บไซต์
(1 ครั้ง = 1 คะแนน)
Socialgiver
ซื้อของผ่านช่องทาง Socialgiver ในเว็บไซต์
(1 ครั้ง = 1 คะแนน)
Invite Friend
ชวนเพื่อนเข้ามาสมัครสมาชิก AFTERKLASS
(1 คน = 1 คะแนน)
Daily Quiz
ตอบคำถามประจำวันให้ถูกต้อง
(1 ข้อ = 1 คะแนน)
Monthly Quiz
ตอบคำถามรายเดือน
(1 ชุดคำถาม = 1 คะแนน)
Saving
ฝาก Koins ในบัญชีทวีทรัพย์และฝากประจำตามที่
แต่ละ Level กำหนด (ตามเกณฑ์ = 1 คะแนน)
Investment
มีการลงทุนในกองทุนต่างๆ ตามที่แต่ละ Level กำหนด
(ตามเกณฑ์ = 1 คะแนน)

Mission in

AFTERKLASS City

Job Quiz
ตอบคำถามให้ถูกต้องในเกม AFTERKLASS City
(1 ข้อ = 1 คะแนน)
Visit Friend’s Home
เยี่ยมบ้านเพื่อนในเกม AFTERKLASS
(1 ครั้ง = 1 คะแนน)
K-Item & KBank Debit Card
สะสม K-Item
(1 item = 1 คะแนน)
Exchange K-Item
แลกเปลี่ยน K-Item กับเพื่อน
(1 item = 1 คะแนน)

ของรางวัลสำหรับ LEADER

เปิดประสบการณ์จริงที่ต่างประเทศ
จำนวน 10 รางวัล

ของรางวัลสำหรับ CHIEF

iPhone 8 Plus

Galaxy Tab S3

Samsung Note 8

LENOVO โน๊ตบุ๊ค
รุ่น IdeaPad 710S

หรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียง จำนวน 10 รางวัล

ของรางวัลสำหรับ ACTIVIST

iPad รุ่น Wi-Fi +
Cellular 32GB

Go Pro Hero 9

Fujifilm X-A3BR

Samsung Galaxy A8+

หรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียง จำนวน 10 รางวัล

ของรางวัลสำหรับ CITIZEN

คอร์สเรียนภาษาได้ที่บ้าน

Central Voucher
มูลค่า 5,000 บาท

ลำโพง JBL Charge 3

Samsung Gear Sport

หรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียง จำนวน 10 รางวัล

การเก็บคะแนนใน User Level มี 2 รูปแบบ

1. คะแนนที่ไม่มีการปรับลดลงในอนาคต ได้แล้วได้เลย! ประกอบด้วย

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • Share Content
 • Create Content
 • เข้าร่วม Workshop หรือดูวิดีโอ Workshop
 • บริจาค Koins หรือ Gold ใน Donation Box
 • ซื้อของใน Socialgiver
 • ชวนเพื่อนมาสมัครสมาชิก AFTERKLASS
 • ทำ Daily Quiz
 • ทำ Monthly Quiz
 • ตอบ Job Quiz ใน AFTERKLASS City
 • เยี่ยมบ้านเพื่อนใน AFTERKLASS
 • แลกเปลี่ยน K-Item กับเพื่อน

2. คะแนนที่ปรับลดลงแล้วมีผลกับ Level ประกอบด้วย

 • ฝากบัญชีทวีทรัพย์หรือฝากประจำ
 • ลงทุนในกองทุน
 • สะสม K-Item

ตัวอย่างเช่น

นาย A อยู่ใน Level Leader แต่วันหนึ่ง นาย A ต้องการถอน Koins ที่อยู่ในบัญชีฝากประจำและทวีทรัพย์รวมกัน จาก 7,000 Koins ให้เหลือ 4,999 Koins ซึ่งเกณฑ์ของ Level Leader ต้องฝากบัญชีทวีทรัพย์หรือฝากประจำ โดยที่มีทรัพย์สินรวมในบัญชีมากกว่า 5,000 Koins ซึ่งก็จะส่งผลทำให้นาย A ถูกลด Level ลงมาอยู่ในระดับ Chief นั่นเอง

นาย B อยู่ใน Level Activist เขามี K-Item อยู่ 30 Items เขาต้องระวัง ไม่นำ K-Item ไปใส่ไว้ในกล่องที่จะให้เพื่อนๆ มา Trade K-Item ของเขาได้ ไม่อย่างนั้น ถ้ามีเพื่อนมา Trade K-Item ของเขาไป แล้ว K-Item ของเขาเหลือต่ำกว่า 30 Items ก็จะส่งผลทำให้นาย B ถูกลด Level ลงมาอยู่ในระดับ Citizen นั่นเอง

กติกาการรับรางวัล Big Prize
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ AFTERKLASS เท่านั้น
 • สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในเว็บไซต์ AFTERKLASS มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Big Prize
 • สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Big Prize จะต้องมี Score รวมกันสูงที่สุด
 • หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดหรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัลทางเว็บไซต์ AFTERKLASS สามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ โดยชื่อ – นามสกุล ที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องตรงกับ ชื่อ – นามสกุลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ AFTERKLASS และจะต้องยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ในกรณีที่มีสมาชิกที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ทางทีมงานจะติดต่อไปยังสมาชิกที่อยู่ในรายชื่อสำรองลำดับถัดไปทันที
 • เว็บไซต์ AFTERKLASS ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น
 • เว็บไซต์ AFTERKLASS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกติกาและเงื่อนไขได้ โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในเว็บไซต์ AFTERKLASS ทุกท่าน
ยกเลิก
ตกลง