NAV คืออะไร? มารู้จักก่อนลงทุนกองทุนรวม

เวลาน้อง ๆ จะซื้อของสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกัน ปัจจัยแรกที่ต้องทำเลยคือเปรียบเทียบ ‘ราคา’ ว่าสินค้าชิ้นนั้นมันถูกหรือแพงกว่ากัน แต่ในโลกของการลงทุนนั้น ในกองทุนรวมตัวเลข NAV ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้อ้างอิง ในการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุน แต่สิ่งนี้กลับไม่ได้สะท้อนถึงความถูกหรือแพงของกองทุนรวม นั้น ๆ เลย… 

 

ทำไมถึงไม่สะท้อนถึงความถูกและแพง แล้ว NAV เกี่ยวข้องอะไรกับกองทุนรวม?

เราย้อนกลับไปทบทวนว่ากองทุนรวมคืออะไรก่อน กองทุนรวมคือ การรวมเงินจากนักลงทุน ที่สนใจตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา ในรูปแบบของนิติบุคคล โดยเราจะนำเงินไปให้ “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงิน นำเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ให้เกิดการงอกเงยได้กำไร แล้วนำผลตอบแทนหรือกำไรที่ได้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน น้อง ๆ สามารถอ่านรายละเอียดของกองทุนรวมได้ที่นี่เลย 👉 รู้ก่อนลงทุน หุ้น VS กองทุนรวม ต่างกันอย่างไร

 

ก่อนที่จะลงทุนน้อง ๆ รู้จัก NAV แล้วหรือยัง? เวลาจะซื้อหรือขายต้องดูตรงไหน? .. ราคาเท่าไรถึงจะเรียกว่าได้กำไร? 

มือใหม่อาจจะงง ๆ นิดหน่อยถ้าอยากรู้คำตอบทั้งหมดนี้ มาล้อมวงอ่านกันตรงนี้ได้เลย…

 

NAV คืออะไร?

NAV ย่อมาจาก Net Asset Value คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่กองทุนไปลงทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียม ค่านายทะเบียน ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวันเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะของตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้… 💰

(มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด+ผลตอบแทนสะสมและเงินสด) - (ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุน) = NAV

สำหรับราคา NAV ทาง บลจ. จะเป็นผู้ทำการคิดคำนวณราคาขึ้นมา และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ในกรณีที่เป็น ‘กองทุนปิด’ จะประกาศให้ทราบทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ กรณีที่เป็น ‘กองทุนเปิด’ จะประกาศให้ทราบทุกวันทำการที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุน

 

 

NAV ต่อหน่วย คืออะไร?

NAV ต่อหน่วย คือสิ่งที่เราต้องใส่ใจ เพราะต้องเอาไว้คำนวณเมื่อเวลาเราจะซื้อขายกองทุนกับ บลจ. แต่! เราไม่จำเป็นต้องคำนวณเอง บลจ. จะเป็นคนคำนวณให้เรา แต่ถ้าอยากรู้วิธีคำนวณ สามารถใช้สูตรนี้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) / จำนวนหน่วยลงทุน = NAV / หน่วย


สิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องทราบคือ มูลค่าต่อหน่วยที่ บลจ. ประกาศไปนั้น จะเป็นมูลค่าที่คำนวณได้จากราคาของตลาดทรัพย์สินวันก่อนหน้าวันที่จะประกาศหนึ่งวัน

 

แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน?

ถ้า NAV ต่อหน่วยขึ้นมากกว่าราคาที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มแรก ผู้ลงทุนจะได้ ‘กำไร’

ถ้า NAV ต่อหน่วยลดลงน้อยกว่าราคาที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มแรก ผู้ลงทุนจะ ‘ขาดทุน’ 

 

ปัญหาสำหรับมือใหม่! เวลาเราจะซื้อ-ขาย ต้องทำยังไง ดูยังไง? 


หลักการง่าย ๆ ให้จำว่าซื้อ-ขายเหมือนราคาทองคำ ถ้าเราจะซื้อให้ดูที่ราคาขาย แต่ถ้าเราจะขายให้ดูที่ราคาซื้อคืน แล้วต้องซื้อ-ขาย ที่ บลจ.

 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา NAV

1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

เนื่องจากราคา NAV เกิดจากการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจจะหาราคาปิดได้ยาก หรือทรัพย์สินลงทุนนั้นไม่มีราคาในตลาด จึงส่งผลกระทบต่อราคา NAV โดยตรง

2. การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน

การซื้อเข้าหรือขายสินทรัพย์ออกจากกองทุน ก็ส่งผลกระทบต่อราคา NAV เช่นกัน

3. คุณภาพทรัพย์สินของกองทุน

ถ้าสินทรัพย์นั้นมีคุณภาพ จะทำให้ราคากองทุนมีมูลค่าสูงขึ้น ราคา NAV ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันถ้าสินทรัพย์นั้นทำให้ขาดทุน ราคา NAV ก็จะลดลงเช่นเดียวกัน

4. ผลตอบแทนที่ยังไม่ได้รับ

เช่น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งตีราคาทรัพย์สินตามมูลค่าตลาดและส่งผลกระทบต่อราคา NAV โดยตรง

5. หนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทุน

ถ้ากองทุนนั้น ๆ มีหนี้และค่าใช้จ่ายสูง ราคา NAV ก็จะลดลง

6. จำนวนหน่วยลงทุนที่จัดจำหน่ายและไถ่ถอน

การจำหน่ายหน่วยลงทุนจะทำให้ราคา NAV เพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันมีการไถ่ถอนมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ส่งผลให้ราคา NAV ลดลงเช่นกัน

7. การจ่ายปันผล

กองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างถือครอง ราคา NAV ก็จะลดลง เพราะกองทุนจะนำกำไรสะสมมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่นักลงทุน

 

ทำความเข้าใจ NAV ให้ถูกต้องก่อนที่จะลงทุน! 

❌ มีหลายคนเข้าใจผิดว่ากองทุนที่มี NAV สูง จะการันตีว่าผลตอบแทนจากกองทุนนั้นจะสูงตามไปด้วย ส่วนกองทุนที่มี NAV ต่ำ นักลงทุนจะได้กำไรเพราะซื้อหน่วยลงทุนได้เยอะ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ❌

เพราะจะดูแค่ค่า NAV อย่างเดียวไม่ได้ ต้องพิจารณาอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น นโยบายการลงทุน ระดับความเสี่ยง ผลตอบแทนในอดีต เงื่อนไข หรือความชำนาญของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้การลงทุนของเราคุ้มค่าที่สุด

✔ ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องคือ…

  • กองทุนที่ดีไม่ได้วัดกันว่าค่า NAV สูงหรือต่ำ

แต่ต้องวัดกันที่อัตราการเติบโตของ NAV สามารถดูได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลังจากวันที่เปิดขายครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ คลิก  👉 มูลค่าหน่วยลงทุน 

  • ถ้ามีกองทุนในใจ 2 กองทุน และไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดี

ให้ดูว่าค่า NAV ต่อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่เปิดขายครั้งแรกจนถึงปัจจุบันต่างกันเท่าไร และกองทุนต้องเป็นปะเภทเดียวกันเท่านั้น เช่น นโยบายที่เหมือนกัน จ่ายปันผลเหมือนกัน หรือลงทุนในสินทรัพย์เดียวกัน

ยกตัวอย่างเช่น 

กองทุน A และกองทุน B เปิดขายครั้งแรกพร้อมกันในราคา 10 บาท 

ผ่านมา 1 ปี กองทุน A มีค่า NAV 9 บาท/หน่วย 

กองทุน B มีค่า NAV 11 บาท/หน่วย 

แสดงให้เห็นว่า กองทุน B สามารถบริหารกองทุนได้ดีกว่ากองทุน A

ดังนั้นเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันแล้ว ก็จะสามารถตัดสินใจในการเลือกกองทุนได้เลย!

 

ที่มา : KAsset, Set Thailand

 

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (0)

{

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง
เรามีการเก็บข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ (คุกกี้) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อ ๆ ไป หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้
ไม่ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้