ก็รู้ ๆ อยู่ว่า AFTERKLASS เล่นใหญ่ แจกหนักมาตลอด ครั้งนี้ก็ขอจัดเต็มไม่มีแผ่วเหมือนเดิม ด้วยการประกาศตามหาเจ้าของให้เจ้าสมาร์ทโฟนสุดคูล Samsung Galaxy M51 ที่ดีไซน์สวย สเปคอย่างแจ่ม ใครอยากเป็นเจ้าของ มารับสมาร์ทโฟนไปใช้แบบฟรี ๆ รีบมาเช็กคุณสมบัติและร่วมสนุกตามกติกานี้เลย

 

คุณสมบัติ 4 ข้อ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมี (สำคัญ)

 1. เป็นผู้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์ AFTERKLASS ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป เท่านั้น
 2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ ณ วันประกาศผล
 3. ผ่านข้อสอบวัดระดับความรู้ทางด้านการเงิน The Money Quiz ระดับ Intermediate
 4. หากถูกคัดเลือกเป็นผู้โชคดี น้องต้องมี 20,000 Koins ในกระเป๋าออมทรัพย์ พร้อมให้ทีมงานตัด 20,000 Koins ทันที ภายหลังประกาศผลไม่เกิน 3 วัน

*หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้โชคดีไม่มีคุณสมบัติตรงตามนี้ ทีมงานขอตัดสิทธิ์การรับรางวัลทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองตามลำดับ

 

วิธีการร่วมสนุกง่าย ๆ 

 1. ใช้ 1 บัญชีในการร่วมสนุกเท่านั้น
 2. พิมพ์คำว่า ‘ต้องการร่วมสนุก’ ที่กล่อง Comment ข้างล่างบทความนี้
 3. เริ่มลงมือทำข้อสอบวัดระดับความรู้ทางด้านการเงิน The Money Quiz ในระดับ Intermediate ให้ผ่านเกณฑ์ โดยต้องตอบถูก 35 ข้อหรือมากกว่า
 4. หลังเกมจบจะมี Popup แสดงผลบอกว่าน้องทำถูกทั้งหมดกี่ข้อ หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดถือว่าร่วมสนุกสำเร็จ กาปฏิทินรอวันประกาศผลผู้โชคดีได้เลย แต่หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งได้ตามต้องการ

 

คลิกที่ภาพเพื่อเลือกเล่น The Money Quiz ในระดับที่ต้องการได้เลย

 

 

หมายเหตุ น้อง ๆ ต้องเล่น The Money Quiz ในระดับ Basic ให้ผ่านก่อน ถึงจะสามารถเข้าเล่นระดับ Intermediate ได้

 

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

 • ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 12:00 น. ถึง 31 ตุลาคม 2564 เวลา 23:59 น.
 • ประกาศผลผู้โชคดี 1 ท่าน ที่ทำข้อสอบ The Money Quiz ระดับ Intermediate ผ่านเกณฑ์เป็นคนแรก (ตอบถูก 35 ข้อหรือมากกว่า) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ AFTERKLASS ดังนี้
 • เว็บไซต์: www.AFTERKLASS.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/afterklass
 • LINE: @AFTERKLASS หรือคลิก http://bit.ly/afterklassline

 

เกณฑ์การตัดสิน

 1. คัดเลือกน้องผู้โชคดี 1 ท่าน ที่ทำคะแนน The Money Quiz ระดับ Intermediate ผ่านเกณฑ์เป็นคนแรก (ตอบถูก 35 ข้อหรือมากกว่า) โดยต้องเป็นคะแนนที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 12:00 น. ถึง 31 ตุลาคม 2564 เวลา 23:59 น. เท่านั้น
 2. น้องผู้โชคดีต้องมี 20,000 Koins ในกระเป๋าออมทรัพย์ พร้อมให้ทีมงานตัด 20,000 Koins ทันทีภายหลังประกาศผล 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น. ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น.
 3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้โชคดีไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ตามหัวข้อ คุณสมบัติ 4 ข้อ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมี (สำคัญ) และวิธีการร่วมสนุก ทีมจะตัดสิทธิ์การเป็นผู้โชคดีทันที และมอบรางวัลให้ลำดับสำรองต่อไป

 

วิธียืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy M51 ต้องส่งรายละเอียดเพื่อยืนยันการรับรางวัล ภายหลังวันประกาศผล ไม่เกินวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น. ดังนี้

 • แจ้งอีเมลบัญชี AFTERKLASS, ชื่อ-นามสกุล และส่งไฟล์เอกสารสำเนาบัตรประชาชน มีลายเซ็นกำกับสำเนาถูกต้องระบุ ‘ใช้สำหรับรับรางวัล Samsung Galaxy M51 กับ AFTERKLASS จากธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น’
 • แล้วส่งมาที่ Line : @AFTERKLASS หรือคลิก http://bit.ly/afterklassline

หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และทีมงานจะให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีลำดับสำรองต่อไป

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีคุณสมบัติและทำถูกต้องตามกติกา ตามเงื่อนไขการรับรางวัลที่ทางธนาคารกำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ให้น้อง 1 ท่าน ใช้ 1 บัญชี ในการร่วมสนุกเพื่อรับรางวัลเท่านั้น (ตรวจสอบจากอีเมลบัญชี AFTERKLASS, ชื่อ – นามสกุล และสำเนาบัตรประชาชนในการยืนยันสิทธิ์) หากพบว่ามีการทุจริตใช้หลายบัญชีในการเล่น หรือข้อมูลในสำเนาบัตรประชาชนที่ใช้ยืนยันสิทธิ์ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ ทีมงานขอตัดสิทธิ์การร่วมสนุกทันที
 3. ผู้โชคดีต้องแจ้งข้อมูลยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไขการรับรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดี หลังจากการตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเงื่อนไขการรับของรางวัลเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
 8. ทีมงานถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้แล้วทุกประการ
 9. ผู้ร่วมสนุกและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อนุญาตให้บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ร่วมสนุกและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผลการมอบรางวัลและคำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ถ้าพร้อมแล้วกับการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy M51 สุดคูลเครื่องนี้ พิมพ์คำว่า ‘ต้องการร่วมสนุก’ ที่กล่อง Comment ด้านล่าง แล้วไปลุยพิชิตข้อสอบ The Money Quiz ระดับ Intermediate กันเลย!!! 

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (21)

{

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง
เรามีการเก็บข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ (คุกกี้) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อ ๆ ไป หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้
ไม่ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้