อักษราสตร์

เทียบชัด ๆ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต่างกันยังไง??
 

ค้นหาตัวเอง ผ่าน 3 คณะสายภาษา

หลาย ๆ คน คงอยากจะค้นหาตัวเองว่าจริง ๆ แล้วอยากเรียนอะไรกัน

บทความนี้พี่เคฟเวอร์จึงขอมาเอาใจสายศิลป์-ภาษา ที่อยากเรียนเกี่ยวกับภาษา และ วัฒนธรรม ด้วยการพาไปเจาะลึก “ความแตกต่าง” ของ 3 คณะยอดฮิตที่คนเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์กัน ซึ่งก่อนจะไปลงลึกกันถึงดีเทล พี่ก็อยากจะเฉลยก่อนว่า แท้จริงแล้วทั้ง 3 คณะนี้เค้าคือคณะเดียวกัน มีการเรียนการสอนคล้ายกัน แต่ต่างกันนิดหน่อย

 

อักษรศาสตร์

 

มาเปิดกันที่คณะแรก

คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ เน้นศึกษาเกี่ยวกับอักษร ภาษา ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในภาษา สรุปง่าย ๆ ว่าคณะนี้ไม่ได้เรียนแค่ภาษาอย่างเดียว แต่ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมด้านความคิดในแต่ละชาติที่ใช้ภาษานั้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะอักษรศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำหรับที่จุฬา ฯ นั้น เค้าจะเปิดสอนมากมายหลายภาษายอดฮิตอย่างสาขาวิชา ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน ประวัติศาสตร์ ศิลปะการละคร ปรัชญา ฯลฯ

- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และอีกหนึ่งที่ที่ใช้ชื่อคณะอักษรศาสตร์ก็คือที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งที่นี่ก็มีมากมายหลายสาขาวิชาเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์การพัฒนา สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ และสาขาวิชาเอเชียตะวันออก ฯลฯ

 

ต่อกันที่

คณะมนุษยศาสตร์
เน้นศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่ รวมไปถึงวัฒนธรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ เช่น วรรณคดี  ปรัชญา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปการแสดง เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนมีที่ไหนกันบ้าง
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียกได้ว่าคณะมนุษยศาสตร์ที่เกษตรศาสตร์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะครอบคลุมหลากหลายภาษาและหลากแขนงอย่างสาขาวิชา ภาษาไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน วรรณคดี นวัตกรรมการท่องเที่ยว ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย นิเทศศาสตร์ ฯลฯ

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศรีนครินทรวิโรฒก็เป็นอีกที่ที่น่าสนใจ เดินทางง่าย สถานที่ตั้งอยู่ในกลางเมืองในย่านอโศก โดยที่นี่จะเปิดสอนสาขาวิชา ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาเพื่ออาชีพ จิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา วรรณกรรมสำหรับเด็ก ฯลฯ  

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับน้อง ๆ ชาวเหนือที่สนใจอยากจะเรียนสาขามนุษยศาสตร์ ก็ต้องที่นี่เลย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาที่เปิดสอนก็ได้แก่ สาขาวิชา ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ประวัติศาสตร์ สารสนเทศศึกษา ปรัชญา ฯลฯ

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และอีกหนึ่งที่ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันก็คือ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะมีสาขาวิชามากมายหลายแขนงอย่าง ภาษาไทย เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน พม่าศึกษา นาฏศิลป์ไทย ให้ได้เลือกเรียนนั่นเอง

- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งก็มีหลายสาขาอย่าง การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การจัดการบริการสังคม ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาไทย วิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาอังกฤษ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศึกษา เรียกได้ว่ามากมายจนเลือกยากเลยทีเดียว ซึ่งก็ต้องแล้วแต่ความชอบขงน้องแล้ว ว่าอยากจะลงเอยสาขาไหน ถ้าเรียนเป็นด้านภาษาที่สามก็ดี เพราะเวลาน้องไปทำงาน จะช่วยอัปเงินเดือนให้มากขึ้น

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่นี่ก็จะมีมากมายหลายภาษาอย่าง ภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันออก สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาตะวันตก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

และสุดท้าย

คณะศิลปศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญา ผสมผสานศิลปวิทยาการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ด้านนี้มีความทันสมัยมากขึ้น คณะนี้ยังมีการนำวิชาคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ เข้ามาผสมผสานในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การท่องเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับที่ธรรมศาสตร์ก็จะมีหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจอย่าง ภาษารัสเซีย เยอรมัน ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

- คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในส่วนของลาดกระบัง จะเปิดสอนหลัก ๆ อยู่ 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น


เรียนจบ 3 คณะนี้ ทำงานที่ไหนได้บ้าง ?
ต้องบอกก่อนว่า สำหรับน้อง ๆ ที่จบมาสายนี้ไม่ต้องกลัวตกงาน เพราะยังไงก็มีงานรองรับที่น่าสนใจมากมายอย่าง

- งานที่สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ

- เป็นนักแปลหรือนักเขียน                                                                                                                

- คอนเทนต์ ครีเอเตอร์                                                                                                                        

- นักข่าว

- ทำงานในสำนักงาน เช่น HR เลขานุการ งานด้านประชาสัมพันธ์ 

- ทำงานในสายการบิน เช่น แอร์โฮสเตส สจ๊วต เป็นต้น

- งานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไกด์ หรือล่าม

- อาจารย์ประจำโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 

- นักจิตวิทยา

- นักประวัติศาสตร์หรือนักโบราณคดี 


และนี่ก็เป็นบทความตัวช่วย ที่ทำให้น้อง ๆ ได้ไกด์ไลน์ ต่อยอดอาชีพในฝัน หรือ ต่อยอดจากสิ่งที่เรียนอยู่ได้ หรือต่อให้ไม่ได้เรียนสายศิลป์-ภาษา แต่ถ้าน้อง ๆ มีใจรักทางด้านภาษาจริง ๆ ก็สามารถดูเป็นแนวทางได้ เพราะคณะทั้งสามนี้ มีเสน่ห์ของความน่าเรียนอยู่ในตัว มีให้เลือกหลากหลายสาขา ยังไงจบมาแล้วมีงานทำแน่นอน

 

น้อง ๆ ที่อยากเรียนสายบัญชี กดเข้าที่บทความ "รู้ก่อนเลือกคณะ สาขาบัญชี กับ สาขาการเงิน ต่างกันอย่างไร" คลิกที่รูปเลย

รู้ก่อนเลือกคณะ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (0)

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง
เรามีการเก็บข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ (คุ้กกี้) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อ ๆ ไป หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อถือว่ายินยอมให้มีการใช้งานคุ้กกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้