แยกขยะ

พลิกวิกฤตขยะล้น ด้วยการแยกขยะให้ถูกถัง!

 

อย่างที่ทราบกันว่าในปัจจุบันภาวะโลกร้อนเริ่มเข้ามามีบทบาท และส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์อย่างเราแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติต่าง ๆ อากาศที่แปรปรวน การกัดเซาะตามแนวชายฝั่งทะเล ฯลฯ ทำให้หลาย ๆ คนเริ่มตื่นตระหนกและหันมาใส่ใจธรรมชาติมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งตัวเราเองก็สามารถเริ่มช่วยโลกได้ง่าย ๆ เพียงแค่แยกขยะตามสีหรือแยกขยะตามประเภท ก็จะทำให้การรีไซเคิลขยะหรือคัดแยกนั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง!

 

หลักการแยกขยะจะมีถังขยะด้วยกันทั้งหมด 4 สี คือ...

 

1.ถังสีน้ำเงิน

สำหรับทิ้งขยะทั่วไป (General Waste) ขยะย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ เปลือกลูกอม หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องโฟม อาจจะต้องกำจัดด้วยการฝังกลบ และการเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น

 

2.ถังสีเหลือง

สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล (Recycle Waste) เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูปและนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง ลัง ยางรถยนต์ต่าง ๆ ซึ่งเราอาจจะนำไปรีไซเคิลเองได้ไม่หมด แต่ก็มีโครงการต่าง ๆ รองรับที่จะนำขยะพวกนี้ไปรีไซเคิลใหม่ เช่น  

 

2.1 โครงการ Green Roof

เป็นโครงการที่สนับสนุนการคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะรีไซเคิลประเภทกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา มอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โดยหลังคาขนาด 1 x 2.40 เมตร จะใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่องในการผลิต ผลลัพธ์ คือ จะได้หลังคาที่มีคุณสมบัติ ทนทาน ไม่ดูดซับแดดและความร้อน แถมยังประหยัดพลังงานได้อีกด้วย วิธีการส่งไปบริจาค คือ

  • น้อง ๆ ต้องแกะกล่องนม และกล่องน้ำผลไม้ ออกเป็นแผ่น
  • ล้างทำความสะอาดให้หายมีกลิ่น
  • นำไปพึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  • เก็บซ้อน ๆ กันในที่แห้ง พอมีจำนวนเยอะก็สามารถส่งไปบริจาคได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Thaigreenroof/

 

2.2 โครงการต่ออายุหลอด จากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

เป็นการนำหลอดที่ใช้แล้ว มาทำเป็นหมอนหลอด เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียง ที่มีโอกาสเป็นแผลกดทับได้

หลักการคัดแยกหลอด เพื่อไปบริจาคง่าย ๆ เลยคือ

  • นำหลอดที่ใช้แล้วไปล้าง จากนั้นก็ตากแกกให้แห้ง
  • ตัดหลอดขนาด 1 เซนติเมตร แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบ

หมายเหตุ : หมอน 1 ใบ จุหลอด

ขนาด 1 เซนติเมตร ได้ 2,000 ชิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/psffoundation2008/

 

2.3 โครงการ Eco Bricks จาก Trash Hero

เป็นการนำขยะชิ้นเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม กระดาษ มาอัดให้แน่นในขวดพลาสติก เพื่อจะได้นำไปเป็นโครงการก่อสร้างแทนอิฐที่ Bamboo School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งก่อสร้างจากขวดพลาสติกอัดขยะครั้งแรกในประเทศไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/trashherothailand/

 

3.ถังสีเขียว

สำหรับทิ้งขยะเปียก (Compostable Waste) ได้แก่ ขยะอินทรีย์ หรือขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายหรือเน่าเสีย ในเวลาที่รวดเร็ว เช่น เศษอาหาร เศษผัก-ผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น ขยะพวกนี้สามารถนำไปทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้บำรุงดิน บำรุงต้นไม้ได้

 

ข้อเสียถ้าเราไม่แยกขยะเปียก!

ถ้าเราไม่แยกขยะประเภทนี้ จะมีพวกพลาสติก โลหะ ชิ้นเล็ก ๆ ปะปนไป ทำให้การย่อยสลายยากขึ้น และยากต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรม

 

4.ถังสีแดง

สำหรับทิ้งขยะอันตราย (Hazardous Waste) ขยะประเภทนี้ เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี ตลับหมึกน้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องบรรจุสารเคมี เป็นต้น ขยะประเภทนี้ สังเกตไม่ยาก ให้หาสัญลักษณ์หัวกะโหลกบนบรรจุภัณฑ์ หรือสังเกตข้อความ อันตราย, สารไวไฟ, สารกัดกร่อน ฯลฯ

 

ข้อเสียถ้าเราแยกขยะไม่อันตราย!

ขยะประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นขยะที่สมควรแยกมากที่สุด เพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อพนักงานเก็บขยะได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี ที่อาจระเบิดได้เมื่อเจอกับความร้อน หรือถ้าหากไม่มัดปากถุงให้เรียบร้อยก็อาจปล่อยสารพิษออกมาได้

 

ถังขยะไม่ได้มีแค่ 4 สีนะ รู้ยัง ?

นอกเหนือจากถังขยะทั้ง 4 สี ที่เรากล่าวไปแล้ว ตามสถานที่ใหญ่ ๆ เช่น สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ยังมีถังขยะประเภทอื่น ๆ ให้เราเลือกแยก ไม่ว่าจะเป็นถังขยะสำหรับใส่กระดาษ ถังขยะสำหรับใส่พลาสติกต่าง ๆ ถังขยะสำหรับใส่กล่องนม เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้นำขยะพวกนี้ไปส่งยังโครงการที่จะรับรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

 

ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการคัดแยกขยะ!

กล่าวมาขนาดนี้จะเป็นประเทศไหนไปไม่ได้เลย นอกจากญี่ปุ่น! ประเทศนี้ได้มีการคัดแยกขยะที่ชัดเจน! เป็นระเบียบ! โดยทั้งภาครัฐและประชาชนต่างก็ร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันทำให้เรื่องขยะภายในประเทศเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ไม่เป็นภาระหรือมลพิษต่อธรรมชาติในภายหลัง โดยในประเทศญี่ปุ่นมีการคัดแยกขยะเพิ่มเติมคือ  

1.ขยะเผาได้ เช่น เศษอาหาร ภาชนะอาหารจากร้านสะดวกซื้อ บรรจุภัณฑ์ทั่วไป

2.ขยะที่ไม่สามารถเผาได้ เช่น ภาชนะที่อาจมีความเสี่ยงในการติดไฟ เช่น กระป๋องสเปรย์ แก้ว หลอดไฟ

3.ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก PET กระป๋องอะลูมิเนียม เสื้อผ้า กระดาษ หนังสือ

4.ขยะขนาดใหญ่ คือ ขยะที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 เซนติเมตร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เตียง ฟูกนอน รถจักรยาน

 

ขยะเมื่อแยกแล้ว จะเกิดใหม่เป็นอะไรบ้าง ?

น้อง ๆ หลายคนสงสัยว่า ถ้าแยกขยะจะเป็นนิสัยแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคต ? พี่คงต้องบอกว่าโลกของเราก็จะรอดพ้นจากภาวะโลกร้อน และธรรมชาติต่าง ๆ จะค่อย ๆ ฟื้นฟู และกลับมาอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าผลลัพธ์อาจจะยังไม่เห็นได้ในทันที แต่เชื่อเถือว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่โลกของเราเลยล่ะ!

 

ได้ยินแบบนี้แล้ว น้อง ๆ ก็อย่าลืมที่จะหันมาใส่ใจโลกของเรา ด้วยการเริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการคัดแยกขยะ! เพียงเท่านี้โลกของเราก็จะค่อย ๆ ลดการปล่อยความร้อน รักษาอุณหภูมิให้คงที่ และกลับมา Green อีกครั้ง

 

กิจกรรมท้ายบทความ

ภารกิจกู้โลกมาแล้ว เพียงเขียนบรรยายว่าน้อง ๆ มีการใช้ซ้ำ ใช้คุ้ม Reuse หรือ Recycle อะไรบ้าง คนละ 1 ข้อ พร้อมบอกเหตุผลด้วยนะ

เช่น พี่ไซน์พกกล่องข้าวไปซื้อข้าวมันไก่หน้าปากซอย เพราะ เวลาไปซื้อข้าวมันไก่ เราจะได้กล่องโฟมมา 1 ใบ ถุงน้ำจิ้มมา 1 ถุง ถุงพลาสติกหิ้วถุงข้าวมาอีก 1 ใบ ถุงน้ำซุปอีก 1 ใบ เบ็ดเสร็จอย่างต่ำ 4 ใบ พอเราเอากล่องใปเอง อย่างน้อยก็ประหยัดถุงใบใหญ่ ถุงน้ำจิ้ม และกล่องโฟมไปแล้ว ถ้าจะรับก็รับแค่ ถุงน้ำซุปอย่างเดียวพอ เป็นต้น

นี่คือไอเดียของพี่นะ ถ้าน้อง ๆ มีไอเดียอื่นก็เสนอมาได้เลย

น้อง ๆ ที่มาร่วมสนุก จะได้รับ 20 Koins ทุกคนเลย ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18  –  25 พฤศจิกายน 2563 หมดเขตรับ koins วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

อ่านบทความดี ๆ ช่วยลดโลกร้อนได้อีก คลิกที่รูปเลย

fast fashion

climate change

 

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (4)

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง
เรามีการเก็บข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ (คุ้กกี้) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อ ๆ ไป หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อถือว่ายินยอมให้มีการใช้งานคุ้กกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้