เรียนบัญชี

รู้ก่อนเลือกคณะ! สาขาบัญชีกับสาขาการเงิน ต่างกันอย่างไร

 

น้อง ๆ หลายคน ที่มีเป้าหมายว่าจะเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะบริหารหรือคณะพาณิชยศาสตร์ คงจะต้องสะดุดหรือสงสัยกับคำว่า ‘สาขาบัญชี’ และ ‘สาขาการเงิน’ ว่ามีความแตกต่างกันยังไง ? ไม่ใช่สาขาเดียวกันหรอกหรอ ? ทั้ง ๆ ที่สองสาขานี้มีตัวเลขเหมือนกัน

 

อย่ารอช้า!  พี่เคฟเวอร์จะพาน้อง ๆ ไปเจาะลึกกัน ว่าทั้ง 2

สาขานี้มีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่น้อง ๆ จะได้เข้าใจและเลือกเข้าสาขาได้ตรงถูกต้อง ตรงใจ เรียนแล้วแฮปปี้มากที่สุด!   

 

ทั้งสองสาขาจะต้องเทพคณิตศาสตร์จริงมั้ย ?

ก่อนที่น้อง ๆ จะเลือกสาขาการเงินและการบัญชีนั้น อย่างแรกเลยคือน้อง ๆ ต้องถามตัวเองว่า

  • “มีใจรักในวิชาคณิตศาสตร์มั้ย”
  • “ถ้าเรียนไปจะไหวกับตัวเลขหรือป่าว”

เพราะสิ่งสำคัญของสองสาขานี้คือ “ห้ามเกลียดตัวเลขเด็ดขาด!”

สาขาการเงิน

จะต้องมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์มากพอสมควร เพราะมีเรื่องสถิติ เศรษฐศาสตร์ และบัญชี เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านการเงิน

สาขาบัญชี

ไม่จำเป็นต้องเก่งเลข อาจจะมีพื้นฐานเล็ก ๆ น้อย เพราะบัญชีเน้นการบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเปอร์เซ็นต์ เป็นหลัก

 

งั้นมาลงลึกแต่ละสาขากันเลยนะ

V

V

V

 

สาขา ‘การเงิน’ เรียนอะไรบ้าง ?

สาขาการเงิน เน้นการเรียน และวิธีคิดตัดสินใจทางด้านการเงิน สามารถบริหารเงินที่มีอยู่ในมือให้เกิดมูลค่าขึ้นมา และต้องบริหารเงินให้อยู่สภาพคล่องด้วย หรือถ้าจะพูดง่าย ๆ เลยก็คือ เป็นการเรียนรู้ที่จะหาเงิน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และจะทำอย่างไรให้มีเงินเพิ่มขึ้น!!

 

การศึกษา จะศึกษา 3 ขอบข่ายหลัก คือ ……

1.การบริหารการเงินในองค์กร เช่น การจัดการสินทรัพย์ การบริหารสินเชื่อ ฯลฯ

2.การลงทุน

3.อุตสาหกรรมการเงินต่าง ๆ เช่น ตลาดทุน ตลาดการเงิน ฯลฯ

 

จะสอบเข้าการเงิน ต้องสอบอะไรบ้างนะ ?

1.GPAX

2.GAT

3.PAT1

4.O-NET

นี่คือหลักสำคัญที่จะต้องสอบนะ ทั้งนี้ต้องเช็คมหาวิทยาลัยที่จะเข้าด้วย

 

3 นิสัยสำคัญ ที่ต้องมีก่อนเข้าเรียนการเงิน

1.มีความสนใจในคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และ การบัญชี

2.ความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ

3.สนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศและโลกอยู่เสมอ

 

จบสาขาการเงิน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

1.งานธนาคาร

2.งานการเงินของบริษัท  

3.งานจัดการลงทุน

4.งานบริการลูกค้าองค์กร

5.งานวิเคราะห์สินเชื่อ งานอนุมัติสินเชื่อ

6.งานเร่งรัดหนี้สิน

7.งานเงินทุนหลักทรัพย์

8.งานบริการด้านการเงิน

9.งานบริหารกองทุน

 

 

มาต่อกันที่สาขาบัญชีเลย

 

สาขา ‘การบัญชี’ เรียนอะไรบ้าง ?

สาขาบัญชีจะมีวิชาเศรษฐศาสตร์เข้ามาร่วมกับการเงิน โดยเรื่องที่น้อง ๆ ต้องเจอ คือ เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค วิธีการทำวิจัยทางสถิติ การลงทุนร่วม ข้อกำหนดทางกฎหมาย การเงินขั้นสูง และที่ขาดไม่ได้ คือ ‘วิชาภาษีอากร’ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภาษีโดยตรง เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ถือว่าหินสุด ๆ แต่ถ้าใจรัก บอกเลยว่าผ่านฉลุย!  

 

แต่ถ้าพูดความแตกต่างระหว่างสาขาบัญชี กับ สาขาการเงิน ในด้านการเรียนแล้วล่ะก็ อาจจะกล่าวได้ว่า สาขาบัญชีจะหนัก ไปทางการคิดวิเคราะห์และรู้หลักที่มาที่ไปของตัวเลขซะมากกว่า เช่น เรียนรู้เรื่องการลงบัญชีพื้นฐาน เช่น การลงสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท งบการเงิน ฯลฯ

 

จะสอบเข้าบัญชี ต้องสอบอะไรบ้างนะ ?

1.GPAX

2.GAT

3.PAT1

4.O-NET

นี่คือหลักสำคัญที่จะต้องสอบนะ ทั้งนี้ต้องเช็คมหาวิทยาลัยที่จะเข้าด้วย

 

3 นิสัยสำคัญ ที่ต้องมีก่อนเข้าเรียนบัญชี

1.ชอบคิดวิเคราะห์ มีเหตุและผล มีหลักการในชีวิต

2.ชอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

3.เป็นคนชอบสังเกต รอบคอบ ละเอียดในการทำงาน

 

จบบัญชีมา ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

1.นักบัญชี/ พนักงานบัญชี/ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี  

3.ผู้ตรวจสอบบัญชี

4.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5.ที่ปรึกษาทางบัญชี

6.รับราชการ

7.ครู/ อาจารย์/ ติวเตอร์

8.ธุรกิจส่วนตัว

 

คำถามยอดฮิต! ถ้าเรียนสายศิลป์มาจะสอบเข้าบัญชีได้หรือไม่ ?

คำถามนี้เป็นคนคำถามยอดนิยมสุด ๆ เพราะมีน้อง ๆ หลายคน ถามพี่เคฟเวอร์มาว่า ‘ถ้าเรียนสายศิลป์มา จะเข้าสอบเข้าบัญชีได้มั้ย’ ซึ่งคำตอบคือ สามารถสอบเข้าได้ ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดคุณสมบัติในสายการเรียนตอนมัธยมปลาย เพียงแต่น้อง ๆ จะต้องสอบ PAT1 ให้ผ่านตามเกณฑ์ตามที่ทางคณะสาขาวิชากำหนดไว้ก็พอแล้ว!

 

ถ้าจะต้องทำงานข้ามสายระหว่างบัญชีกับการเงินสามารถทำได้หรือไม่ ?

สำหรับคำถามที่ว่าการเงินและการบัญชีสามารถทำงานข้ามสายกันได้หรือไม่ ? คำถามนี้คงต้องตอบเลยว่า “ได้” แต่! อาจจะมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น้อง ๆ ต้องไปศึกษาเพิ่มเติม เพราะ 60 % ของการเงินและบัญชีมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะคล้าย ๆ กัน แต่อีก 40 % เจาะลึกลงไปแต่ละศาสตร์วิชาที่ต่างกันออกไป ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นผู้ใหญ่หลาย ๆ คน ทำงานข้ามสายกันระหว่างการเงินและการบัญชียังไงล่ะ

 

จากข้อมูลข้างต้นน้อง ๆ คงพอจะเข้าใจระหว่างสาขาการเงินและการบัญชีมากยิ่งขึ้น ว่าอะไรคือจุดสำคัญของแต่ละสาขาวิชา ดังนั้นก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ลองถามตัวเองดี ๆ ว่าเราชอบหรือรักที่อยากจะเรียนสาขาวิชาไหนกันแน่ เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในภายหลัง!

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (0)

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง
เรามีการเก็บข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ (คุ้กกี้) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อ ๆ ไป หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อถือว่ายินยอมให้มีการใช้งานคุ้กกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้