น้อง ๆ AFTERKLASS มีใครรู้จักการสอบวัดระดับ TOPIK บ้างมั้ยคะ? รู้หรือไม่ว่าคือการสอบวัดระดับอะไร สอบไปเพื่ออะไร ถ้าหากสนใจจะสอบจะต้องทำยังไงและต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะสอบผ่าน? วันนี้เราจะมาช่วยตอบคำถามเหล่านี้ให้กับทุก ๆ คนเอง ถ้าใครพร้อมแล้ว ก็ตามมาดูกันเลย ^^

 

TOPIK คืออะไร?

TOPIK ย่อมาจาก Test of Proficiency in Korean เป็นการสอบวัดความรู้ทางภาษาเกาหลีของชาวต่างชาติ หรือผู้ที่ไม่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาพื้นฐาน เช่น ชาวเกาหลีที่อยู่ต่างแดน ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี นักเรียนต่างชาติที่สนใจมาเรียนที่ประเทศเกาหลี หรือบุคคลที่สนใจทำงานในประเทศเกาหลี โดยวัตถุประสงค์ของการสอบ TOPIK ก็เพื่อวัดและประเมินผลทักษะทางภาษาเกาหลี และใช้เป็นใบเบิกทางในการศึกษาหรือเข้าทำงานนั่นเอง

 

ระดับภาษาเกาหลีของนักเรียนต่างชาติจะแบ่งเป็นออกเป็น 6 ระดับ คือ

 1. ระดับกึบ 1
 2. ระดับกึบ 2
 3. ระดับกึบ 3
 4. ระดับกึบ 4
 5. ระดับกึบ 5
 6. ระดับกึบ 6

 

อย่างไรก็ตาม การสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่านั้น คือ

1. TOPIK I เป็นการทดสอบผู้ที่มีทักษะภาษาเกาหลีเบื้องต้น (กึบ 1-2) ข้อสอบจะมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน 

 • คนที่ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไปแต่น้อยกว่า 140 คะแนน = สอบผ่าน ‘กึบ 1’ 
 • คนที่ได้คะแนน 140 - 200 คะแนน = สอบผ่าน ‘กึบ  2’ 

2. TOPIK II เป็นการทดสอบผู้ที่มีทักษะภาษาเกาหลีระดับกลางจนถึงระดับสูง (กึบ 3-6) ข้อสอบจะมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน 

 • คนที่ได้คะแนน 120 คะแนนขึ้นไปแต่น้อยกว่า 150 คะแนน = สอบผ่าน ‘กึบ 3’
 • คนที่ได้คะแนน 150 คะแนนขึ้นไปแต่น้อยกว่า 190 คะแนน = สอบผ่าน ‘กึบ 4’
 • คนที่ได้คะแนน 190 คะแนนขึ้นไปแต่น้อยกว่า 230 คะแนน = สอบผ่าน ‘กึบ 5’
 • คนที่ได้คะแนน 230 - 300 คะแนน = สอบผ่าน ‘กึบ  6’

 

รายละเอียดข้อสอบ

TOPIK I มักจะสอบในรอบเช้า ข้อสอบจะเป็นตัวเลือกทั้งหมด 70 ข้อ โดยให้เวลา 100 นาที แบ่งออกเป็นพาร์ทฟัง 40 นาที (30 ข้อ) และพาร์ทอ่านอีก 60 นาที (40 ข้อ)

TOPIK II มักจะสอบในรอบบ่าย สอบทั้งหมด 104 ข้อ โดยให้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 รอบ และจะมีเวลาให้พัก 30 นาทีหลังจากจบรอบแรก ซึ่งในรอบแรกนั้นจะใช้เวลาสอบ 100 นาที เป็นการสอบพาร์ทฟัง (ปรนัย 50 ข้อ) และพาร์ทเขียน (เขียนตอบสั้น ๆ 4 ข้อ) ส่วนในรอบที่ 2 จะใช้เวลา 70 นาที เป็นพาร์ทอ่าน (ปรนัย 50 ข้อ)

 

เราสอบ TOPIK เพื่ออะไร?

หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราสอบไปเพื่ออะไร?... คำตอบก็คือนอกจากเราจะได้ทราบว่าทักษะภาษาเกาหลีของเรานั้นอยู่ในระดับไหนแล้ว เรายังสามารถนำคะแนนสอบวัดระดับนี้ไปใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในเกาหลี หรือสมัครงานในบริษัทสัญชาติเกาหลีได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยและบริษัทต่าง ๆ ก็จะมีระดับทักษะภาษาที่ต้องการแตกต่างกันไปค่ะ

 

ถ้าอยากจะสอบผ่านในแต่ละระดับได้นั้นต้องมีความรู้มากน้อยเพียงใด?

[ระดับต้น]

 • กึบ 1: สามารถใช้ภาษาเกาหลีในบทสนทนาง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทักทาย หรือการซื้อสินค้า และรู้คำศัพท์ประมาณ 800 คำค่ะ 
 • กึบ 2 : สามารถสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่คุ้นเคยได้ด้วยการใช้คำศัพท์ประมาณ 1,500-2,000 คำ และสามารถแยกแยะสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ค่ะ

[ระดับกลาง]

 • กึบ 3 : สามารถพูดคุยกับผู้คนในที่สาธารณะได้ และสามารถเข้าใจการใช้คำต่าง ๆ ที่ชาวเกาหลีใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ
 • กึบ 4 : สามารถเข้าใจบทความข่าวสาร รวมถึงประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถเข้าใจสำนวนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลีได้ค่ะ

[ระดับสูง]

 • กึบ 5 : สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่วในการทำงาน สามารถเข้าใจและสนทนาในหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยอย่างประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ได้ รวมถึงสามารถแยกแยะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ
 • กึบ 6 : สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่วในการทำงาน สามารถเข้าใจและสื่อสารได้อย่างไม่มีปัญหา

 

ถ้าสนใจจะสมัครสอบต้องทำอย่างไร?

อันดับแรกเลยน้อง ๆ ต้องถามตัวเองว่าเราอยากสอบวัดระดับไปเพื่ออะไร ถ้าหากเราต้องการทดสอบความสามารถตัวเองเฉย ๆ ก็สามารถเลือกวันที่ตัวเองสะดวกไปสอบได้เลย แต่ถ้าหากเราต้องการนำคะแนนไปยื่นเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าสมัครงาน ก็ควรจะวางแผนให้ดีก่อนว่าเราควรไปสมัครสอบช่วงไหน เพราะว่าการสอบวัดระดับนี้ไม่ได้มีบ่อย ๆ เหมือนกับการสอบวัดระดับอื่น ๆ และมีอายุการใช้งานได้เพียง 2 ปีเท่านั้น อีกทั้งยังมีสนามสอบที่จำกัดอีกด้วยค่ะ

 

นี่คือเพจเฟซบุ๊กที่อัปเดตเกี่ยวกับการสอบวัดระดับ TOPIK ซึ่งทุก ๆ คนสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าการสอบนี้จะมีเมื่อไหร่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันไหน มีสนามสอบที่ไหนบ้าง รวมถึงวันประกาศผลคะแนนด้วยค่ะ >> https://www.facebook.com/topikinthailand/

 

*** ในส่วนของปี 2019 นี้การสอบวัดระดับรอบสุดท้ายได้หมดเขตไปแล้ว น้อง ๆ ที่สนใจจะสอบต้องรออีกทีปีหน้านะคะ ***

 

เราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

สิ่งแรกที่ทุก ๆ คนควรทำเลยก็คือการเอาโจทย์ของปีก่อน ๆ มาลองทำดู เพื่อที่จะได้รู้ว่าแนวข้อสอบเป็นอย่างไร อีกทั้งยังจะได้รู้อีกว่าเราอ่อนตรงพาร์ทไหนจะได้ทบทวนเนื้อหาให้มากขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่เราควรทำคือการฝึกทักษะการฟัง ให้น้อง ๆ ลองฝึกฟังบ่อย ๆ และที่สำคัญเลยคือห้ามกดหยุดข้อความเสียงกลางคัน เพราะว่าเวลาสอบจริงไม่สามารถหยุดข้อความเสียงได้ ดังนั้นควรทำให้เหมือนอยู่ในห้องสอบจริง นอกจากการฝึกทำข้อสอบและการฟังแล้ว การทบทวนคำศัพท์ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะว่านี่เป็นภาษาที่เราไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันมากนัก ทำให้ไม่คุ้นเคย ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือการจดคำศัพท์แล้วพกติดตัวไว้ เวลาว่าง ๆ เราจะได้สามารถหยิบขึ้นมาอ่านทบทวนได้ค่ะ

 

เทคนิคการทำข้อสอบ

 1. พยายามทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ เพราะข้อสอบวัดระดับ TOPIK ไม่มีการหักคะแนนถ้าเราทำผิด ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือทำข้อสอบให้ครบทุกข้อถึงแม้ว่าข้อไหนจะไม่มั่นใจหรือไม่รู้คำตอบ การที่เราไม่ตอบเลยนั่นแปลว่าเราจะไม่ได้คะแนนแน่นอน แต่ถ้าเราตอบหมดทุกข้อ บางทีเราก็อาจจะได้คะแนนจากที่เราเดามาบ้างก็ได้นะคะ
 2. อย่าเสียเวลากับข้อที่เราทำไม่ได้ เพราะว่านี่เป็นการสอบที่มีระยะเวลาจำกัด การที่เรามัวแต่เสียเวลากับข้อที่เราทำไม่ได้นั้น อาจจะทำให้เราพลาดคะแนนในข้อถัด ๆ ไป ที่เราอาจจะทำได้ก็ได้
 3. ควรอ่านโจทย์และอ่านคำตอบให้ดีก่อนตอบ เพราะว่าบางทีสิ่งที่โจทย์ถามหรือคำตอบที่เขาให้มาอาจจะหลอกให้เราหลงทางอยู่ก็ได้ เช่น ข้อไหน “ใช่” หรือข้อไหน “ไม่ใช่” ระวังตรงนี้ให้ดีนะคะ อย่าเพิ่งด่วนสรุปตอบ ควรจะอ่านทวนให้ดีก่อนตอบค่ะ
 4. ในพาร์ทการฟัง เราควรที่จะดูข้อสอบก่อนว่าเทปนี้จะต้องตอบทั้งหมดกี่คำถาม เพราะในหนึ่งเทปอาจจะมีคำถามให้เราตอบมากกว่า 1 คำถาม ดังนั้นการดูให้ดีก่อนจึงจำเป็นอย่างมากค่ะ และที่สำคัญเลยก็คือ อย่าลืมจดสิ่งที่เราได้ยินด้วยนะคะ เพื่อป้องกันการลืมข้อมูลที่เราได้ยินมาค่ะ
 5. ในพาร์ทของการเขียน จำไว้เสมอเลยนะคะว่าเราต้องร่างสิ่งที่เราจะเขียนไว้ด้วย เพื่อที่ว่าเราจะได้ควบคุมการเขียนของเราให้ไม่ออกนอกเรื่องและเขียนให้เสร็จทันเวลาที่กำหนดค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องจำเช่นกันก็คือให้ใช้รูปแบบประโยคการเขียนที่สุภาพและเป็นทางการเสมอค่ะ

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ? ไม่ยากเกินความสามารถทุกคนเลยใช่มั้ย เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คนเลยค่ะ ^^

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.topikguide.com/topik-overview

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (1)

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง
เรามีการเก็บข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ (คุ้กกี้) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อ ๆ ไป หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อถือว่ายินยอมให้มีการใช้งานคุ้กกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้