Marketing Mix คือ ส่วนผสมทางการตลาดหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้วิเคราะห์ประกอบการจัดการและวางแผนในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดอย่างง่ายที่ได้รับความนิยมสูง ส่วนผสมทางการตลาดพื้นฐานที่ประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ประการคือ Product Price Placement และ Promotion โดยเป็นที่มาของคำว่า 4Ps นั่นเอง

หลายๆคนที่เริ่มก้าวเข้าสู่องค์กรธุรกิจคงรู้จังกันดีกับ 4P อยู่แล้ว แต่บางคนอาจจะยังไม่คุ้นกับ 5P หลักการ 5P เป็นหลักการทางด้านการตลาด ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการนำหลักการ 4P มาขยายความในส่วนต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

4P นั้นประกอบด้วยกลยุทธ์การตลาดโดยรวมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเติบโตของยอดขายและเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจโดยหลักการทำงานง่ายๆของ 4P นั้นคือการวิเคราะห์ที่ 4P’s และในส่วนที่เพิ่มเติมขั้นมาของ 5P’s นั่นก็คือ Persona หรือ People นั่นเอง โดยทั้ง 5P’s จะถูกวิเคราะห์โดยปัจจัยหลักๆต่อไปนี้

 1. Product/ Service (ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ)
  • สิค้าหรือบริการของเราคืออะไร
  • มุ่งตอบสนองหรือช่วยแก้ปัญหาอะไร
  • ทำไมผู้บริโภคหรือผู้ใช้ถึงต้องการสินค้าของคุณ
 2. Price (ราคา)
  • สินค้าหรือบริการของเราได้มีการกำหนดราคาไว้อย่างไร
  • คุณวางตำแหน่งสินค้าของเราอยุ่ในตลาดประเภทไหน สินค้าทั่วไป ระดับกลาง หรือ แบรนด์เนม
  • ด้วยราคานี้สินค้าของเราจะได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหรจากกลุ่มลูกค้าในตลาดของเรา
 3. Place (สถานที่)
  • กลุ่มลูกค้าของเราจะสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างไร
  • สถานที่ หรือแพลตฟอร์มของเรา เหมาะสมหรือมีควสมสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหน
  • สถานที่นั้นมีความเหมาะสมต่อสินค้าหรือบริการของเราหรือไม่อย่างไร
 4. Promotion (ส่งเสริมการขาย)
  • เรามีการวางแผนการขายสินค้าอยากไร
  • ทำอยากไรให้กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเรารู้จักสินค้าหรือบริการของเรา (Brand Awareness) จดจำเราได้ (Brand Reputation) ซื้อหรือใช้บริการของเรา (Initial Purchase) กลับมาใช้สินค้าหรือบริการของเรา (Re-Purchase) เป็นต้น
 5. Persona/ People (บุคคล)
  • กลุ่มลูกค้าของเราคือใคร โดยเราควรระบุรายระเอียดให้ได้มากที่สุดเช่น อายุ เพศ กำลังในการซื้อ ทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ เป็นต้น เพื่อระบุเป้าหมายให้ชัดเจนที่สุด

โดยส่วนที่สำคัญที่สุดที่เพิ่มมาจากหลัก 4P หรือ P ตัวสุดท้างของเราหรือ บุคคลที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานั่งเอง บางครั้งหลายคนจะชอบคิดว่าสินค้าหรือบริการของเราเป็นสินต้าทั่วไปใครๆก็มามารถใช้ได้และตั้งขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายกว้างเกินไปจีงไม่สามารถทำมาเก็ตติ้งออกมาเพื่อชักจูงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มนึงได้เลยเพราะมันรวมกันไปหมดลไม่มึจุดโฟกัสให้กับกลยุทธ์ทางการตลาดอันนั้น ดังนั้นเรา คนที่จะเริ่มทำธุรกิจอย่างเราๆ จึงควรให้ความสำคัญกับการตีโจทร์เหล่านี้ให้ออก เพื่อจะได้วางตัวสินค้าได้อย่างเหมาะสมกับสินค้าและบริการของแต่ละคนน้า

 

 

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (1)

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง