AFTERKLASS

8 เคล็ดลับพัฒนาความจำในการเรียน

Malalamill 25 ส.ค. 2562

เคล็ดลับการพัฒนาความจำในการเรียน

เรียนอย่างมีสมาธิ -> พยายามจดจ่ออยู่กับเนื้อหาการเรียน กำจัดสิ่งรบกวนออก เช่น การอยู่ห่างจากโทรศัพท์

การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ -> มีสิ่งสำคัญอยู่ 3 ประเด็นด้วยกัน

  • เป้าหมายการอ่าน ต้องมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
  • การจัดลำดับเรื่องที่จะอ่านให้คละวิชากันไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  • การจูงใจตนเอง โดยการให้รางวัลกับตนเอง

สร้างนิสัยรักการอ่าน -> เพราะการอ่านอย่างเร่งรีบในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ใกล้สอบนั้น ไม่สามารถเก็บความจำได้อย่างที่พวกเราต้องการเลย

เครื่องมือช่วยจำ -> เช่น การบันทึกเนื้อหาเป็นเสียงไว้ฟัง หรือการย่อหรือคำศัพท์เฉพาะ ที่เราอ่านแล้วเข้าใจ

ใช้ภาพสื่อความหมาย -> บางคนอาจจะเก็บความจำได้ดีผ่านการมองรูป ที่คนมักเรียกกันว่า หนึ่งรูปร้อยความหมาย ดังนั้นเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอด้วย ว่าเราเหมาะสมกับอะไร

นำสิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน -> เราอาจจะรวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ เพื่อมานั่งติวกัน ก็สามารถลดระยะเวลา ในการอ่านได้ส่วนหนึ่ง และทำให้เราได้รู้ถึงเนื้อหาบางส่วนที่เราอาจจะไม่รู้อีกด้วย นอกจากนี้การติวให้เพื่อน ๆ เท่ากับการที่เราได้ทวนตัวเองไปในตัวอีกด้วย ก็ยิ่งสามารถทำให้เราจำได้ดีขึ้นอีก

ส่วนที่ยากต้องให้เวลามากกว่า -> ส่วนไหนที่เรารู้สึกมันยากเกินไป ควรจะให้เวลาหรือทำความเข้าใจกับมันมาก ๆ

พยายามฝึกตัวเองให้อ่านที่ไหนก็ได้ -> ลองเปลี่ยนสถานที่ หรือเวลาในการอ่าน จะทำให้เรามรความยืดหยุ่น และฉับไวในการดึงความจำระยะยาวออกมาใช้งานได้มากขึ้นอีกด้วย

 

  • Tag

  • #แอดมิชชั่น #Smart Klass #เรียนต่อ
  • Tag ยอดฮิตติดใจ

  • #Biz Klass#Smart Klass#ความรู้รอบตัว#Play Klass#เจ้าของธุรกิจ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ยกเลิก
ตกลง