ความจำรูปแบบต่าง ๆ

            ในมนุษย์ของคนเรามีความจำในรูปแบบต่าง ๆ ถึง 3 รูปแบบด้วยกัน

1. ความจำระดับการสัมผัส (Sensory Memory)

เป็นอันดับแรกของความจำ ข้อมูลในความจำระดับการสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมจะถูกกักเก็บไว้ในระยะเวลาสั้น ๆ โดยมากแล้วมักจะไม่นานเกินครึ่งวินาทีสำหรับการมองเห็น และ 3 – 4 วินาที สำหรับการได้ยิน มนุษย์เราจะเลือกรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากความจำระดับนี้ เพื่อนำไปเก็บในความจำระยะสั้นต่อไป

2. ความจำระยะสั้น (Short – term Memory)

บางทีเราจะเรียกความจำระดับนี้ว่าเป็นความจำที่กำลังทำงานอยู่ ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เรากำลังตระหนักหรือคิดถึงอยู่ ความจำระยะสั้นจะอยู่กับเราเพียงระยะเวลา 20 – 30 วินาที ส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกลืมอย่างรวดเร็ว การให้ความใส่ใจกับความจำระยะสั้น จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนข้อมูลไปเก็บไว้ในระบบความจำระยะยาว

3. ความจำระยะยาว (Long – term Memory)

ความจำระยะยาวคือข้อมูลที่ถูกเก็บอย่างต่อเนื่อง ในแนวคิดแบบจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ จะเรียกความจำนี้ว่า “ระดับก่อนสำนึก และ จิตใต้สำนึก”ข้อมูลในความจำระดับนี้ ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของเรา แต่สามารถเรียกเข้ามาใช้ในความจำระดับทำงาน ข้อมูลบางส่วนอาจเรียกออกมาใช้ได้โดยง่าย แต่บางส่วนอาจนำออกมาใช้ได้ไม่ง่ายนัก

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (0)

{{comment.comment}}

{{subcomment.comment}}

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง