วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  (Product life cycle) คือการที่ผลิตภัณฑ์ได้เข้าไปอยู่ในตลาดจนกระทั่งได้ออกไปจาตลาด ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  จะช่วยในการติดตามและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในของเราได้ โดยวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจะสั้นหรือยาวนั้นมันจะขึ้นอยู่กับกระแสการนิยมในช่วงนั้นๆ ว่ากระแสนิยมจะอยู่ได้นานขนาดไหน

โดยจะแบ่งออกเป็น4ช่วงได้แก่

  1. ขั้นแนะนำ (Introduction Stage) ขั้นแรกนี้จะเป็นการนำผลิตภัณฑ์พึ่งจะได้เข้าตลาดใหม่ๆผลิตภัณฑทุกชนิดนี้จะต้องผ่านขั้นนี้ไปก่อนถึงจะไปถึงขั้นต่อไปได้
  2. ขั้นเจริญเติบโต(Growth stage) ขั้นนี้จะเริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาด จะมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น กำไรก็จะปรากฏในช่วงนี้ ซึ่งช่วงนี้นับเป็นช่วงกอบโกยเลยก็ว่าได้
  3. ขั้นอิ่มตัว (Maturity Stage) เมื่อเติบโตแล้วจะเข้าสู่สภาวะอิ่มตัว เนื่องจากขั้นนี้จะเริ่มมีคู่แข่งจำนวนมากขึ้น ทั้งยังนับเป็นขั้นที่ตัดสินในการอยู่รอดของผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วย ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาหรือปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือเราจะสู่วงจรขั้นต่อไปนั้นคือขั้นถดถอย
  4. ขั้นถดถอย (Decline Stage) ในขั้นนี้ ผลิตภัณฑ์จะเริ่มไม่ได้รับความนิยม เพราะว่าเป็นสินค้าที่ล้าหลัง ลูกค้าจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าที่ทันสมัยที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ยอดขายลด จนถึงขั้นขายสินค้าไม่ได้เลยจึงทำให้ค่อยๆตายไปจากตลาดไป

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ได้มีธุรกิจที่ค่อยทยอยตายกันแล้วเนื่องจากอะไร เนื่องจากปรับตัวไม่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นเอง ดังนั้นในการทำธุรกิจแต่ละอย่างนั้นควรที่จะพัฒนาตัวเองอย่าสม่ำเสมอเพื่อที่จะอยู่รอดในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้

 

 

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (0)

{{comment.comment}}

{{subcomment.comment}}

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง