1.วางแผนการเรียนรู้ ถ้าเราวางแผนการเรียนจะทำให้รู้ว่า ตอนนี้กำลังเรียนเรื่องอะไร และควรเตรียมตัวอย่างไร เมื่อถึงเวลาเรียนจะเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว และจะรู้ว่าแต่ละวิชาเราเรียนอะไรบ้าง

2.อ่านหนังสือเรียนแบบมองจากมุมสูง การเรียนจากมุมสูง เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่เหมือนกับว่าเราอยู่บนที่สูงแล้วมองลงข้างล่างไม่ใช่การอ่านหนังสือเรียงลำดับตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย แต่เป็นการมองโครงสร้างเนื้อหาโดยรวมของหนังสือแล้วค่อยๆทำความเข้าใจเนื้อหาทีละส่วน สิ่งแรกต้องมองหาคือใจความสำคัญของบทเรียนก่อน แล้วจะทำให้เราเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาโดยรวมของบทเรียนและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น

3.อย่าพึ่งรีบร้อนปีนข้ามกำแพง  เพราะยิ่งเราเรียนสูงขึ้น เนื้อหาที่เรียนก็จะค่อยๆยากขึ้น ถ้าเนื้อหาง่ายๆยังไม่เข้าใจ แล้วจะเข้าใจบทเรียนที่ยากขึ้นได้อย่างไร เราจึงไม่ควรรีบร้อน ควรใช้เวลาอ่านบทเรียนแต่ละบทอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถ้าทำได้เราจะเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ไม่ยาก 

4.ความลับของหนังสือวิทยาศาสตร์ ในหนังสือนั้นมีศัพท์เฉพาะอยู่มาก เราจึงควรสร้างสมุดจดศัพท์วิทยาศาสตร์ เพราะเป็นคำสำคัญในบทเรียน เรารู้ความหมายจะช่วยให้อ่านหนังสือเข้าใจมากขึ้น แล้วเราต้องทดลองด้วยตัวเองจึงจะทำให้เราสะสมความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง

5.อ่านขั้นตอนที่เข้าใจง่ายก่อน วิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอน การอ่านอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นอาจมีบางขั้นตอนที่เราไม่เข้าใจ ถ้าอย่างนั้นลองอ่านตัวอย่างแล้วค่อยอ่านทฤษฎี ยิ่งพบตัวอย่างที่ยุ่งยากมาก การอ่านตัวอย่างก่อนยิ่งมีประโยชน์เพราะการอ่านตัวอย่างก่อนจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายกว่า ดังนั้นการอ่านหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ควรเริ่มอ่านขั้นตอนที่ง่ายที่สุดก่อน เมื่อเข้าใจขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจขั้นตอนอื่นๆได้ง่ายขึ้น 

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (0)

{{comment.comment}}

{{subcomment.comment}}

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง