น้อง ๆ เคยรู้จักโครงการจิตอาสาที่ชื่อว่า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กันมั้ยครับ จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประชาชนชาวไทยเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จึงกลายเป็นโครงการจิตอาสาทำความดีนี้ขึ้นมา

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

จุดประสงค์ของโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถูกจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนทำความดีแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความเต็มใจ ทุกคนที่เข้าร่วมนั้นยินดีที่จะสละเวลา สละแรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ในการทำกิจกรรมเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 

คุณสมบัติที่พึงมีในการเข้าร่วมโครงการข้อ

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการจิตอาสานี้ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดไว้ตามนี้ แต่พี่ร็อกกี้มั่นใจเลยว่า น้อง ๆ ทุกคนผ่านเกณฑ์กันแบบ 100% แน่นอน 

1. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

2. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น และมีน้ำใจ

3. มีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎบ้านเมือง

4. สุภาพ เรียบร้อย 

5. ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดขณะปฏิบัติงาน

6. เข้มแข็ง มีทัศคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม

7. รักษาประเพณีอันดีงามของไทย และเคารพผู้ใหญ่

 

ประเภทงานจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ

และแน่นอนครับว่างานจิตอาสานั้นต้องทำด้วยความตั้งใจ และจะมีการแบ่งคนไปทำในส่วนที่ตัวเองถนัด เพื่อให้ผลของงานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทงานดังนี้เลย

1. จิตอาสาพัฒนา :เป็นการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น บำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์ธรรมชาติ การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

2. จิตอาสาภัยพิบัติ :เป็นการเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติและสาเหตุอื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติดังกล่าว

3. จิตอาสาเฉพาะกิจ :เป็นการใช้กำลังช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกสำหรับงานที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจ เช่น งานพระราชพิธี เพื่อให้ประชากรที่มาร่วมงานเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น การจัดเตรียมสถานที่ เป็นต้น

 

วิธีสมัครร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการดี ๆ แบบนี้ วิธีการสมัครร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ก็ไม่ยากครับ ใครที่อยู่ในกรุงเทพฯ ก็ไปลงทะเบียนที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์1510, 1511, 02-283-2745 หรือ 02-283-2013

ส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ไปสมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอ และอย่าลืมนำบัตรประชาชนไปด้วยล่ะ เพื่อเป็นการแสดงตัวตนและใช้สำหรับลงทะเบียนนั่นเองครับ

 

แต่ถ้าระหว่างนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” น้อง ๆ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอื่น ๆ ได้ ตามลิงก์นี้เลย https://www.jitarsabank.com/home ซึ่งมีหลากหลายโครงการมาก ทั้งโครงการที่เกี่ยวกับงานอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ผู้สูงอายุ เป็นต้น เลือกได้เลยตามที่ถนัด

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (1)

{{comment.comment}}

{{subcomment.comment}}

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง