AFTERKLASS

บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ

kano 8 ก.ค. 2562

บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku)
เป็นบ่อน้ำร้อนภายในเมืองเปปปุ ประเทศญี่ปุ่น มีอุณหภูมิสูงมาก จนคนไม่สามารถลงไปแช่ได้ แต่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ ส่วนน้ำที่เย็นลงมาหน่อยนั้น ก็จะมีให้บริการสำหรับแช่เท้าฟรีแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียน

บ่อที่มีขนาดใหญ่ จะมีน้ำสีฟ้า เกิดจากแร่โคบอลต์ ที่มาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ1200ปีก่อน ความที่มีฟ้าได้สร้างความสวยงามแก่บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

บริเวณโดยรอบนั้น ก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยต้นไม่นานาชนิด
สำหรับธุรกิจบริเวณบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ ที่ทำได้คือการให้บริการแช่เท้า การให้บริการกิจกรรมต้มไข่ต้มจากบ่อน้ำร้อน รวมไปถึงมีการน้ำแร่ธาตุจากน้ำร้อนเหล่านี้มาสกัดบรรจุกระป๋องขายได้ด้วย เป็นไงล่ะ ไอเดียการทำธุรกิจน่าสนใจไหม

  • Tag

  • #Play Klass #Biz Klass #ท่องเที่ยว #ความรู้รอบตัว #เจ้าของธุรกิจ
  • Tag ยอดฮิตติดใจ

  • #Biz Klass#Smart Klass#ความรู้รอบตัว#Play Klass#เจ้าของธุรกิจ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ยกเลิก
ตกลง