AFTERKLASS

5 ขั้นตอนอ่านหนังสือให้จำได้

Fighting_with_me 9 มิ.ย. 2562

5 ขั้นตอนอ่านหนังสือให้จำได้

1. ต้องอ่านอย่างน้อย 3 รอบ เพราะสมองคนเราไม่สามรถอ่านรอบเดียวแล้วจำได้ แล้วเว้นช่วงให้พอเหมาะด้วย

2. ทำสรุป mind map ช่วยได้ เพราะช่วยในการจำกลุ่มก้อนความจำให้ความจำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. อย่าอ่านในช่วเวลาอันสั้น เช่นคืนเดียวก่อนสอบ วันนึงก่อนสอบ

4 .ใช้ทริค เทคนิคช่วยจำ เช่น การใช้ flash card memopad เพื่อสะดวกต่อการทวนด้วย

5.ต้องฝึกทำโจทย์หลากหลาย เน้นความเข้าใจมากกว่าจำนวน ดูข้อผิด ให้รู้ถูก เจอครั้งหน้าต้องไมผิด 

  • Tag

  • #Smart Klass #การพัฒนาตนเอง #เคล็ดลับการเรียน
  • Tag ยอดฮิตติดใจ

  • #Biz Klass#Smart Klass#ความรู้รอบตัว#Play Klass#เจ้าของธุรกิจ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ยกเลิก
ตกลง