น้อง ๆ หลายคนที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยคงกำลังมองหาคณะที่ตัวเองสนใจและอยากเข้าอยู่ละสิ แต่เดี๋ยวก่อน! น้อง ๆ รู้หรือไม่ว่าในแต่ละคณะที่น้องสนใจนั้นก็มีสาขาย่อยที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำสองสาขาไม่ลับที่หลายคนยังไม่รู้ แต่ไม่ใช่แค่สาขาเท่านั้น เรายังมีอีกสองคณะที่น่าสนใจแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้มานำเสนอด้วย! ไปเริ่มกันเลย!

 

=>> สาขาแรกที่เราอยากจะมาแนะนำวันนี้คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นั่นเอง!

หลาย ๆ คนคงรู้จักคณะนิเทศศาสตร์กันอยู่แล้ว แต่นิเทศศาสตร์เกษตรล่ะคืออะไรกันนะ?

ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากระบบ Analog เปลี่ยนไปสู่ Digital ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้คนเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น และเมื่อการรับรู้มากขึ้นจึงทำให้การแข่งขันสูงขึ้นเช่นกัน เลยทำให้สาขานิเทศศาสตร์เกษตรเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้การเกษตรปรับตัวให้ทันกับสื่อยุคปัจจุบัน รู้จักวิธีการใช้ช่องทางใหม่ ๆ ในการขาย โฆษณา เพื่อรองรับตลาดในยุคใหม่

สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและด้านนิเทศศาสตร์ หรือจะบอกง่าย ๆ ว่าเป็นสาขาวิชาที่นำทั้งวิทย์และศิลป์มาผสมผสานกันเพื่อก่อวิชาความรู้ด้านใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย

ใครที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agri.kmitl.ac.th/AgriTH/

 

=>> สาขาที่สอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด

“กิจกรรมบำบัด” คืออะไร?

กิจกรรมบำบัด คือ ผู้ที่คิดหรือสร้างกิจกรรมเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้มารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่พิการทางกาย เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ถ้าเกิดใครคิดภาพไม่ออกเราจะยกตัวอย่างให้ง่าย ๆ คือ สมมุตินาย B ถูกรถชนและต้องสูญเสียแขนไปข้างหนึ่ง เมื่อนาย B ฟื้นขึ้นอาจจะรับไม่ได้ที่แขนตัวเองหาย อาจทำให้จิตตกและไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบปกติได้ ทีนี้นักกิจกรรมบำบัดก็จะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือโดยการหากิจกรรมมาให้นาย B ทำ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านจิตใจและทางกายให้กลับมาสมดุลและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกครั้ง

งานนี้ใครที่ชอบช่วยเหลือคนทั้งสภาพจิตใจและร่างกายก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ใครที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/th/ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และ http://www.ot.ams.cmu.ac.th/ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอาล่ะ จบกันไปแล้วกับสาขาวิชาที่น่าสนใจ ใครที่สนใจก็อย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูล่ะ เพื่อที่จะได้วางแผนเตรียมตัวกันทัน

 

โอเค เรามาต่อกันที่คณะที่น่าสนใจกันบ้าง ซึ่งเรารับรองว่าสองคณะต่อไปนี้ ใครที่เป็นสายชอบดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนต้องห้ามพลาด ส่วนใครที่เป็นสายชอบเที่ยวป่าเขา หลงรักในป่าไม้ก็ไม่ควรพลาดเช่นกัน เพราะคณะแรกที่เราจะมานำเสนอนั่นก็คือ!

=>> คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรแรกในประเทศไทย)

เป็นหลักสูตรที่เพิ่งเปิดใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ ในการบูรณาการความรู้ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบสหวิทยาการ (ซึ่งประกอบด้วยความรู้ด้านอาชญาวิทยา วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม) และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ที่สามารถทำงานในหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม บัณฑิตเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของไทย ด้วยการอาศัยความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยา ซึ่งจะทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวม

เรียกได้ว่าใครที่ชอบการไขคดี อยากเป็นแบบนักสืบจิ๋วโคนันต้องห้ามพลาดกับคณะนี้ ขอแอบบอกว่าเป็นคณะแรกในไทยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีด้วยแหละ

หากใครสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rsu.ac.th/cja/Course-Bachelor.aspx

 

=>> และแล้วเราก็มาถึงคณะสุดท้ายกันบ้าง ซึ่งนั่นก็คือ คณะวนศาสตร์ หรือเรียกว่า “โรงเรียนป่าไม้” ก็ได้

เพราะที่นี่สอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งและให้เรารู้วิธีการอนุรักษ์และดูแลรักษาธรรมชาติ  ซึ่งตอนนี้ในไทยมีเพียงสองมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเท่านั้นคือ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ใครที่หลงรักสีเขียว รักในธรรมชาติและอยากเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ก็ไม่ควรที่จะพลาดคณะนี้เด็ดขาด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://edu.forest.ku.ac.th/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ http://www2.phrae.mju.ac.th/program/agroforestry/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (1)

{

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง
เรามีการเก็บข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ (คุกกี้) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อ ๆ ไป หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้
ไม่ยอมรับและปิดหน้าต่างนี้