AFTERKLASS

JLPT คืออะไร

Nunma 3 มิ.ย. 2562

       JLPT คือการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาสำหรับการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแทนผลการสอบ EJU (Examination for Japanese University Admission) หรือเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับการสมัครงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ

โดยมีตั้งแต่ระดับ N5 ไปจนถึงระดับยากสุดที่ N1 ค่ะ

การสอบเเต่ระดับ
       ในการสอบทุกระดับจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือ

       การอ่าน ที่จะเป็นการทดสอบในเรื่องของ ตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่านจับใจความ

       การฟัง ที่เป็นการทดสอบการฟังภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งก็จะไล่ระดับความยาก-ง่ายไปตามระดับที่สอบค่ะ

       โดยจะเริ่มจากระดับง่ายสุดที่


       N5【สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง】

       N4【สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้】

       N3【สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง】

       N2【สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ระดับหนึ่ง】

       N1【สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้】

      ถ้าสนใจ อย่าลืมไปติดตามต่อในตอนที่2 นะคะ

Cr. www.dek-d.com

  • Tag

  • #Smart Klass
  • Tag ยอดฮิตติดใจ

  • #Biz Klass#Smart Klass#ความรู้รอบตัว#Play Klass#เจ้าของธุรกิจ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ยกเลิก
ตกลง