AFTERKLASS

ค่าเสื่อมราคาคืออะไร เคยได้ยินเเต่ไม่รู้จัก....

Yatip 2 ธ.ค. 2561

ค่าเสื่อมราคา" หรือ Depreciation คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่การใช้ประโยชน์ประจำงวดบัญชี อธิบายง่ายๆ อย่างนี้ สมมติเราซื้อมือถือมาสำหรับมาทำงานราคา 10,000 บาท เราก็จำเป็นต้องคิดค่ามือถือนี้เป็นต้นทุนของสินค้าด้วย เพราะเราเองต้องเสียเงินสำหรับใช้มือถื แต่ถ้าเราคิดค่ามือถือในวันแรกที่ซื้อมาวันเดียว 10,000 บาท ต้นทุนก็จะไม่สมจริง เนื่องจาก 10,000 บาทที่เสียไปไม่ได้ใช้ประโยชน์หมดภายในวันเดียว แต่สามารถใช้ได้เป็นเวลานานกว่านั้น ดังนั้นของเเต่ละอย่างมีระยะเวลาการประเมินการใช้งานที่เเตกต่างกัน เช่นอย่างมือถือ ถ้าเราคาดว่าใช้งานมันประมาณ 3 ปี ดังนั้นราคาต่อปีของมือถือคือ 10,000/3=3,333.339ต่อปี เเละถ้าเรานำมือไปขายต่อเราจะไม่ได้ในราคาที่ซื้อมาเพราะ เราใช้งานมาเเล้ว

  • Tag

  • #เจ้าของธุรกิจ #ลงทุน #Biz Klass
  • Tag ยอดฮิตติดใจ

  • #Biz Klass#Smart Klass#Play Klass#ความรู้รอบตัว#เจ้าของธุรกิจ

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ยกเลิก
ตกลง