อย่างที่เรารู้กันว่าภาษาอังกฤษมีทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters) ผสมกับตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก (Small Letters) ในขณะที่ภาษาไทยบ้านเรามีตัวอักษรเพียงขนาดเดียว แล้วน้อง ๆ เคยสงสัยกันไหมว่า ตัวอักษรภาษอังกฤษจะต้องใช้อย่างไรให้ถูกต้อง วันนี้พี่ทรายขอรวมรวบมาให้น้อง ๆ ได้รู้กับ 10 ข้อต่อไปนี้จ้า

1. ชื่อและนามสกุลของบุคคล

ตัวอักษรแรกของชื่อ ชื่อกลาง และนามสกุล จะต้องใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Melon Merry Jones แต่ที่ต้องรู้ด้วยก็คือ Suffix ท้ายชื่อ ก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย เช่น Jr., Sr., the Great รวมไปถึง Prefix หน้าชื่อด้วยเช่นกัน Mr., Mrs., Dr.

2. ส่งพิมพ์และศิลปะ

สิ่งพิมพ์ทั้งหมดในรูปแบบหนังสือ รวมไปถึงภาพยนตร์ เพลง และงานศิลปะ ต้องขึ้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ยิ่งถ้าชื่อของสิ่งเหล่านี้ขึ้นต้นด้วย “the”, “a“ หรือคำบุพบท ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น The Washington Post, The Avengers หรือ A Few Good Men แต่ถ้าคำว่า “the”, “a“ หรือคำบุพบท นั้นอยู่ตรงกลางของคำ ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น Of Mice and Men

3. ตัวอักษรแรกของประโยค

เรียกได้ว่าเป็นกติกาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับการเขียนคำขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ในประโยคภาษาอังกฤษ

4. สรรพนาม “ I “

“ I “ ที่เป็นคำสรรพนาม แปลว่า “ฉัน” นั้นต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคก็ตาม

5. ชื่อภูเขา

ภูเขา ทิวเขา เนินเขา ภูเขาไฟ ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นต้นชื่อด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น ภูเขา (Mt. Olympus), ทิวเขา (The Appalachians), เนินเขา (San Juan Hill) หรือ ภูเขาไฟ (Mt. Veuvius)

6. ชื่อแหล่งน้ำ

แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ อ่าว ทะเล มหาสมุทร กระแสน้ำ ทั้งหมดจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น แม่น้ำ (Mississippi River), ทะะลสาบ (Lake Erie), ทะเล (Dead Sea) หรือ มหาสมุทร (Indian Ocean)

7. ชื่อสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น The White House, the Eiffel Tower, the Statue of Liberty, the Golden Gate Bridge หรือ the Lincoln Tunnel ก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งสิ้น

8. ชื่อถนน

ชื่อถนน ตรอก ซอย ทางด่วน ล้วนต้องขึ้นต้นชื่อด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เหมือนกัน เช่น Abbey Road, Orchard Road, Wall Street หรือ Champs-Elysées

9. ชื่อสถานศึกษา

เช่น Harvard University, Wilkesboro Elementary School, Cape Fear Community College.

10. ชื่อเขตการปกครอง

เช่น ทวีป (South America), ประเทศ (Belgium), รัฐ (Wisconsin), มณฑล (Prince William County), เมื่อง (London) หรือ หมู่บ้าน (Lizard Lick)

ได้เกร็ดความรู้ไปแล้ว อย่าลืมนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันของตนเองด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.myfirstbrain.com

ความคิดเห็นของเพื่อนๆ (11)

บทความที่น่าสนใจ

ฮีโร่เดือนนี้

ยกเลิก
ตกลง